به امیرالمومنین قسم، اصلاح طلب و اصولگرا خیر خواه مردم نیستند


خدایا ما را در امتحانی سخت‌تر از این قرار مده!!

 فرازهای مهم و کلیدی از وصیت نامه ‌شهید مصطفی احمدی روشن به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه اش!


"گوش تان را باز کنید و بشنوید سخنِ سخنگوی آمریکایی که گفت:‌ "اگر ما جایگاهی به‌عنوان ولیفقیه را بر زورق تردید بنشانیم بزرگترین بار را از دوش خود برداشته‌ایم"  آیا حالا اگر کسی با این اصل مخالفت دارد جیره خور امریکا نیست ؟!
از طرفی با عمّال داخلی ما را تحت فشار قرار داده‌اند از طرفی با محاصره‌های اقتصادی گلوی ما را می‌فشارند و با این دو اصل مردم را در مضیقه قرار داده‌اند تا از انقلاب روگردان شوند.

و ای کاش! مردم می‌توانستند بدانند که چه کسی خیرخواه آنان است، چپی‌ها داعیه‌ی اصلاح‌طلبی دارند، راستی‌ها نیز داعیه‌ی صاحب انقلابی را دارند و به امیرالمؤمنین قسم که هیچ کدام خیرخواه مردم و انقلاب نیستند و همه به منافع خود می‌اندیشند!

اما کار مهم و سختی که بر دوش ما نهاده شده این است که با این تحریفات مبارزه کنیم و کار ما شاید به مراتب مهم‌تر از کار شهداست که اگر انقلاب از این وهله خارج شود ما هم پاسدار انقلاب بوده‌ایم و هم پاسدار خون شهدا…

خدایا ما را در امتحانی سخت‌تر از این قرار مده…"