مواظب باشید پای تان روی مین نرود/ فریب پیشانی های پینه بسته را نخورید/ اشعث های خطرناک در دل سپاه امیرالمومنین وجود دارند

از شواهد امر پیداست فتنه ای خطرناک و پیچیده در حال شکل گیری است. اما این فتنه رنگ نخواهد داشت. اگر سفارش امیر المومنین را در مورد شناخت حق و سپس سنجیدن آدم ها به آن را عملی نکنیم، در این فتنه پای خیلی ها روی مین خواهد رفت.

گذشت زمانی که عده ای روی مین می رفتند تا راه باز شود. امروز خود آقا علمدار معبر است. اگر کسی پایش را از این معبر  بیرون که هیچ، پایش را در جای پای آقا نگذارد نفله خواهد شد.

فتنه ای که عالم و  استاد و طلبه و دانشجو امیر و سردار و سرباز باید  در آن امتحانی سخت دهند. هر چه امروز در کشور می گذرد؛ معلول  حرام خواری و زراندوزی آقازاده هایی است که به نام دین به کام خود بردند. سکوت خواص و عوام در آن دوران تاوان دارد و امروز که لقمه های حرام دل حضرات را سنگ کرده دیگر حق را از باطل تشخیص نمی دهند و  به خاطر همین  است که خواص عقب تر از عوام حرکت می کنند.

فتنه ای که  بسان جنگ جمل همرزمان دیروز را در مقابل هم قرار می دهد. وقتی رسول الله برای عمار از دوران فتنه می گفت. عمار شگفت زده پرسید: یا رسول الله در آن دوران چه کنیم؟ رسول الله فرمود: آن روز فقط ببین علی چه می گوید.

اگر فردا دیدید به جای بی بی سی فتنه گران جدید قرآن سر نیزه کردند، راه را گم نکنید. اگر دیدید فتنه گران جدید به جای کاکل بر  پیشانی شان پینه سجده  داشتند،  فریب  نخورید. معمار انقلاب فقط  خمینی کبیر است  و او گفت پشتیبان ولایت باشید تا آسیبی به این کشور نرسد. نگذارید معماران قلابی خودشان را به نام دین و انقلاب جا بزنند.

ثقلین امام وصیت نامه و خانواده اش خانواده انقلابند.  هر پرچم دیگری ولو به نام دین در برابر اندیشه ولایی  و امام بایستد مصداق اسلام آمریکایی است. عدالت بی تعالیم اسلام و ولایت مصداق  اسلام  من درآوردی است که از علائم آخرالزمان است که به نام دین  تیشه به ریشه دین می زنند.

سخت ترین بخش تاریخ انقلاب در حال شکل گیری است. خواص آلوده خوش سابقه ولی بد آتیه در یک سو از چپ و راست با هم  پیمان شده اند. اما علی در دل سپاه خود اشعث هایی  دارد بس خطرناک. آن ها را دست کم نگیرید… 

 

من به در گفتم ولیکن بشنود این نکته را دیوارها!!!!!!!!!     

یادداشتی از: مسعود ده نمکی