ترامپ برای یهودیان سنگ تمام گذاشت

وهـــــار، در این میان این نکته قابل توجه است که کوشنر فردی یهودی است و والدین او از بازماندگان جنگ جهانی دوم هستند که در سال ۱۹۴۹ از لهستان به آمریکا مهاجرت نموده اند.

دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری نیست که اعضای خانواده اش را در مقام های حساس منصوب می کند.

وی دوشنبه مصادف با ۱۰ ژانویه داماد خود را به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور منصوب کرد.

جرد کوشنر ۳۵ ساله تاجر و استراتژیست سیاسی نقش کلیدی در کمپین انتخاباتی پدر زن خود ایفا نمود.

در این میان این نکته قابل توجه است که کوشنر فردی یهودی است و والدین او از بازماندگان جنگ جهانی دوم هستند که در سال ۱۹۴۹ از لهستان به آمریکا مهاجرت نموده اند.

به نظر برخی کارشناسان ترامپ برای جلب بیشتر رضایت اسرائیل و لابی های یهودی دست به این اقدام زده است.

گفتنی است که این قبیل اقدامات همانگونه که پیشبینی می شد در حجم وسیعی روی داده و موجب فراغ بال زیاد اسرائیل گشته است تا آنجا که کم کم واژه ایالات متحده آمریکا معنی خود را از دست داده و به جای آن ایالات متحده اسرائیل از صحت حملی بیشتری برخوردار گردیده است.

باید خاطر نشان کرد که ایوانکا ترامپ دختر دولالد ترامپ در پی ازدواج با کوشنر به مذهب ارتودکس یهودی گرویده است.

منبع: وعده صادق