‍ چرا رهبر کاری نمی کند؟


اصولاً دوره این که یک عده بشینند دست روی دست بزارند و پا روی پا، که یک نفر همه امور یک مملکت را انجام بدهد دیگر تمام شده است!
۳۹ سال است که تمام شده!
در حقیقت انقلاب شد، جنگ شد، شهید داده شد، شهرها موشک باران شد، که دیگر یک نفر صرف همه کاره نباشد!
انقلاب شد که مردم همه کاره باشند!

وقتی یک حکومت در قالب جمهور مبتنی بر خرد جمعی تشکیل شد و دموکراسی رو با تمام ایرادات اون پیاده کرد و انتخاب صدر تا ذیل و کوچک و بزرگ و خرد و کلان مسئولین خودش رو مستقیم و غیر مستقیم به مردم سپرد!
اصولاً این سوال که چرا رهبر کاری نمی کند دیگر محلی از اعراب ندارد!

به این مثال مهم توجه کنید:
شخصی یک گالن بنزین پای یک درخت گردوی بیست ساله خوش بار تنومند بریزه! و خشک شدن این درخت رو ببینه!
و بعد با عصبانیت از خدا شاکی باشه که چرا خدا کاری نمی کنه؟
خدا الآن کاری نمی کنه، چون نباید بکنه! 
چون قبلاً کارهاشو کرده! 
در خلقت یک مکانیزم عظیم حیات رو رقم زده که یک نطفه می تونه به یک انسان و یه ذره کوچک می تونه یه درخت گردو بشه! 
میلیون ها سال قبل هم ساز و کاری رو رقم زده که موجودات اون زمان، برای انرژی بشه نفت الان!
یه سری قوانین بسیار منظمی هم در خلقت گنجانده شده که اگر بنزین و بریزی تو باک ماشین حرکت می کنه!
اگر بریزی پای درخت، درخت و خشک می کنه! 
یه قدرت تفکر و اندیشه هم تو وجود ما قرار داده که این قوانین و کشف کنیم! 
و از همه مهم تر، یک قدرت اختیار هم داده که ما مختار باشیم بنزین بریزیم پای درخت یا نریزیم! 
حالا اگه یکی رفت بنزین ریخت پای درخت و از این شاکی بود که چرا خدا کاری نمی کنه، این و دیگه باید به شعورش شک کرد!

همین مکانیزم در اشل کوچک تر امروز در جمهوری اسلامی در حال رقم خوردن هست! 
بزرگ ترین اندیشمندان مسلمان، از شهید مطهری و بهشتی و مفتح و طالقانی و امام خمینی و آیت الله خامنه ای و بسیاری از متفکران دیگر، ده ها سال با رژیم پهلوی مبارزه کردند، شهید دادند، شکنجه شدند، زندان رفتند تبعید شدند که حکومتی در قالب جمهور شکل بگیرید که در آن دیگر یک نفر همه کاره نباشد!همه همه کاره باشند!
سیستمی تشکیل و اجرا شود که در آن از شورای روستا، تا رئیس جمهور با خرد جمعی انتخاب شود تا او امور مملکت را انجام دهد!
تا همه کار کنند نه فقط یک نفر!
در حقیقت این خیال که در ذهن بعضی ها بافته شده که رهبری یک نفری باید فلانی را تنبیه کند، گوش فلانی را بپیچاند، فلان انتخابات را ملغی کند، رویای کودکانه ای بیش نیست!
در حقیقت رهبر کاری نمی کند، چون نباید بعضی از این کارها را بکند!
چون سیستم جوری طراحی شده و با رای اکثریت مردم تایید شده که زمام امور از یک نفر، به هشتاد میلیون نفر سپرده شود!

در حقیقت یکی از وظایف اصلی رهبری رهنمود کردن مطالبات مردم در جهت اجرا شدن و انتقال قدرت اجرایی کشور به منتخب مردم هست!
که رهبری به بهترین شکل ممکن در حال انجام این وظایف است!