گزارش تصویری خروش عاشورایی مردم دلفان در محکومیت اغتشاش و آشوب

عکس: حسین ناصری