«اغتشاش گران» در شهرستان کوهدشت یک خودرو را به آتش کشیدند

به گزارش خبرنگار وهار، ساعاتی پیش تعدادی از «آشوب گران» به بهانه اعتراض به مشکلات اقتصادی به خیابان های شهرستان کوهدشت آمدند و با سنگ به جان نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی شهرستان افتادند.

این در حالی بود که نیروهای امنیتی مردم را به آرامش دعوت می کردند و با بهترین نحو مردم را بدرقه خانه های شان کردند.

در ادامه این اعتراضات تعداد اندکی آشوب گر با شکستن شیشه ها به جان اماکن مسکونی و دولتی افتادند و در این بین نیز یک خودرو متعلق به نیروی انتظامی را به آتش کشیدند که با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی از منفجر شدن خودرو جلوگیری شد.

در اینجا بر خود لازم می دانم  از مجاهدت و ایثار نیروهای امنیتی به خصوص نیروی انتظامی و بسیج تشکر و قدردانی نمایم.

در پایان از دولت مردان استدعا داریم حالا که صدای اعتراض مردم را شنیدید، به خود بیایید و نگذارید دشمنان کینه توز داخلی و خارجی به بهانه دفاع از حقوق مردم به امانت امام و شهدا(نظام جمهوری اسلامی) دست درازی بکنند.

خبر و عکس: حسین ناصری