« چوبه ی دار »


تنبور سوگ، ناگه بی تاب
تنور مرگ، ناگه بی باک
کاشتن چوبه ی دار در لاله زار 
در جوار صد جوانه بی قرار
تابوت ها!  رسن رسن تا بی کران
چشم ها! دریا دریا دل نگران 
 حنجره ها! کفرگویان حلاج وار
قلم ها! تیشه به دست فرهاد وار
بنگر!؟
خفته است بر گرده ی خفته ها
پس و پیش لرزه ی نامردمی ها

"تقدیم به پاکدلان سرپل ذهاب"
دکتر فریبرز گراوند
خرم آباد، پاییز ۹۶