در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد از ما و مسئولین از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام فرمایید.

vehar.ir@gmail.com

و یا با

تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۶۳۰۱۴۰

تلفکس: ۰۶۶۳۲۶۳۸۸۶۰

تماس بگیرید.